Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Dynamiten 1’s fastighet byggdes 1939 och är belägen i Bromma, Stockholms kommun. På fastigheten finns 1 bostadshus innehållande 25 lägenheter och 2 lokaler, varav 2 lokaler är hyresrätter. Dessutom finns 1 garage och 6 parkeringsplatser.

Lägenhetsfördelning:
5 st 1 rum och kök
19 st 2 rum och kök
1 st 3 rum och kök

Total bostadsyta: 1 264 kvm
Total lokalyta: 64 kvm

Våra stadgar, senaste årsredovisningar och en lista på genomförda renoveringar och förbättringsarbeten hittar du här.

Vi har en ekonomisk förvaltare, RB Fastighetsägare AB, som hjälper oss med ekonomi, lägenhetsförteckning, mm. De svarar gärna på frågor om bostadsrättsföreningen och vi hänvisar mäklare och andra intressenter i första hand dit. Du hittar deras kontaktuppgifter här.

För att hålla kostnaderna nere tar våra medlemmar ett eget ansvar för att hålla ordning och reda i fastigheten. Enklare fastighetsskötsel, som t ex byte av glödlampor, snöskottning, mm, fixar vi själva. Två gånger per år träffas vi ute för att kratta löv, rensa rabatter och göra det snyggt runt huset. Givetvis blir det korvgrillning efteråt!

Styrelsen väljs på ett år och vi välkomnar alla medlemmar att delta i styrelsearbetet. Det är ett helt ideellt åtagande. Är du intresserad av styrelsearbete och att ha möjlighet att påverka ditt boende så finner du kontaktuppgifter till styrelsen här.